Våre grønne innlån

Kommunalbanken har utstedt grønne innlån siden 2010. De første årene var de rettet mot japanske privatpersoner i Uridashi-markedet. I 2013 var det en utvikling med større global interesse for grønne innlån blant institusjonelle investorer. Kommunalbanken valgte, som en av de første europeiske utstederne å legge ut et 3 års USD 500 millioner grønt obligasjonslån der midlene er øremerket grønne prosjekter. Lånet ble positivt mottatt og betydelig overtegnet. Kommunalbanken er en finansinstitusjon med et klart samfunnsoppdrag. Det som er avgjørende er at bankens kunder får tilgang på rimelig finansiering, når de trenger det.

KBN oppdaterte sitt grønne rammeverk i juni 2016.
Bybanen i Bergen

Vi finansierer miljøvennlig transport

Med et totalt lånebeløp på 5,27 milliarder kroner er Bybanen i Bergen den største enkeltinvesteringen som er finansiert med Kommunalbankens Grønne rente. Les mer More

Tønsberg renseanlegg IKS

Biologisk renseanlegg

Tønsberg renseanlegg reduserer belastning på ytre Oslofjord. Les mer More

Ødegården barnehage i Oppegård

Et bygg som tar hensyn

Ødegården barnehage ser kanskje nøktern ut fra gata, men rommer gode og miljøvennlige løsninger. Les mer More

Previous Next