Bakgrunn og historie

For å nå nasjonale energi- og klimamål må alle norske kommuner ha en egen klima- og energiplan.

Kort tid etter kravet om en energi- og klimaplan begynte Kommunalbanken å tilby et renteprodukt rettet mot lokale miljøvennlige investeringer. Kommunalbankens grønne rente er lavere enn den ordinære renten og tilbys investeringer som er en del av kommunenes energi- og klimaplaner.