Grønn Portefølje 2017

Her finner du en oversikt over hvilke prosjekter Kommunalbanken har gitt grønne lån til i 2017.

Mer detaljert oversikt over proskjektene vil bli publisert i forbindelse med årsrapporten i vår Impact-rapport.

Informasjon om tidligere proskjekter finnes i Impact rapporten for 2016.
Dette er en betaversjon av vår løpende portefølje, denne oppdateres og forbedres fortløpende.

prosjekter vi har finansiert:
utbetalt grønn finansiering:
kr
resultat:
kWh
CO2
Dato Prosjekt kunde sum resultat
EPC-prosjekt
Energieffektivisering
Sandefjord Kommune
Vestfold fylke
Totalkostnad: 23.600.000 kr
KBNs andel: 23.600.000 kr
3.100.000 kWh 1.197 CO2
Forskningsbasert renseløsning
Vann- og avløpshåndtering
Søndre Helgeland Miljøverk
Nordland fylke
Totalkostnad: 5.400.000 kr
KBNs andel: 5.400.000 kr
Nytt Renseanlegg
Vann- og avløpshåndtering
Midtre Romerike avløpsselskap- MIRA IKS
Akershus fylke
Totalkostnad: 550.000.000 kr
KBNs andel: 543.000.000 kr
Frøya Gjenvinningsstasjon
Fornybar energi
Hamos Forvaltning IKS
Sør-Trøndelag fylke
Totalkostnad: 22.000.000 kr
KBNs andel: 9.500.000 kr
36.704 kWh 14 CO2
Biogassanlegg Grødaland
Fornybar energi
IVAR IKS
Rogaland fylke
Totalkostnad: 336.200.000 kr
KBNs andel: 284.200.000 kr
52.410 kWh 20 CO2
Energisparekontrakt- EPC proskjekt
Energieffektivisering
Surnadal kommune
Møre og Romsdal fylke
Totalkostnad: 7.300.000 kr
KBNs andel: 3.500.000 kr
588.198 kWh 227 CO2
LED Gatelys
Energieffektivisering
Surnadal Kommune
Møre og Romsdal fylke
Totalkostnad: 150.000 kr
KBNs andel: 150.000 kr
Svartvatnet - Gangvei og friområde
Lavkarbontransport
Surndal Kommune
Møre og Romsdal fylke
Totalkostnad: 4.900.000 kr
KBNs andel: 3.400.000 kr
Inntak og vekslerhus
Fornybar energi
Eid Fjordvarme KF
Sogn og Fjordane fylke
Totalkostnad: 8.200.000 kr
KBNs andel: 2.685.000 kr
1.146.037 kWh 442 CO2
Siratun- Teknisk Rehabilitering
Energieffektivisering
Utsira Kommune
Rogaland fylke
Totalkostnad: 5.750.000 kr
KBNs andel: 4.000.000 kr
129.391 kWh 50 CO2
Biofyring
Energieffektivisering
Rømskog Kommune
Østfold fylke
Totalkostnad: 1.813.000 kr
KBNs andel: 1.300.000 kr
Gang og sykkelvei
Lavkarbontransport
Rømskog Kommune
Østfold fylke
Totalkostnad: 8.500.000 kr
KBNs andel: 6.500.000 kr
Tyfon/Tsunamivarsling
Klimatilpasning
Ånes/Tafjord Beredskap IKS
Sogn og Fjordane fylke
Totalkostnad: 3.200.000 kr
KBNs andel: 2.275.000 kr
Holmestrand Ra Renseanlegg
Vann- og avløpshåndtering
Holmestrand Kommune
Vestfold fylke
Totalkostnad: 79.682.031 kr
KBNs andel: 30.000.000 kr
Rassikring Norddalselva
Klimatilpasning
Åfjord Kommune
Sør-Trøndelag fylke
Totalkostnad: 4.000.000 kr
KBNs andel: 800.000 kr
Passivhusproskjekt
Grønne bygg
Åfjord Kommune
Sør-Trøndelag fylke
Totalkostnad: 3.500.000 kr
KBNs andel: 2.500.000 kr
4.413 kWh
Vanntransport og behandling
Vann- og avløpshåndtering
HIAS IKS
Hedmark fylke
Totalkostnad: 229.020.000 kr
KBNs andel: 35.600.000 kr
Nytt vannbehandlingsanlegg Hamar
Vann- og avløpshåndtering
HIAS IKS
Hedmark fylke
Totalkostnad: 10.400.000 kr
KBNs andel: 350.000.000 kr
Renseanlegg og avløpstransport
Vann- og avløpshåndtering
HIAS IKS
Hedmark fylke
Totalkostnad: 57.000.000 kr
KBNs andel: 214.058.000 kr
Hommelvik Ungdomsskole
Grønne bygg
Malvik Kommune
Sør-Trøndelag fylke
Totalkostnad: 211.000.000 kr
KBNs andel: 211.000.000 kr
379.589 kWh
Næringsproskjekter
Avfallshåndtering
Sirkula IKS
Hedmark fylke
Totalkostnad: 25.000.000 kr
KBNs andel: 25.000.000 kr
Ny kommunal vannforsyning Hornindalsvatn
Vann- og avløpshåndtering
Eid Kommune
Sogn og Fjordane fylke
Totalkostnad: 60.000.000 kr
KBNs andel: 33.100.000 kr
Omsorgsboliger
Grønne bygg
Eid Kommune
Sogn og Fjordane fylke
Totalkostnad: 32.000.000 kr
KBNs andel: 15.300.000 kr
54.506 kWh