Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner er ekstra interessante på klimaområdet fordi de kan supplere offentlige budsjetter slik at kapitalkrevende investeringer i grønn infrastruktur kan gjennomføres. Obligasjonene kan for eksempel delfinansiere investeringer i offentlig transport, energieffektive bygninger, og utbygging av fornybar energi.

Det er en økende etterspørsel globalt etter samfunnsansvarlige investeringer og prosjekter med klimagevinst.  Som en stor internasjonal aktør kan Kommunalbanken møte denne etterspørselen og samtidig bidra til at norske kommuner kan realisere sine energi- og klimaplaner.

Fra 2010 har Kommunalbanken utstedt grønne obligasjonslån rettet mot japanske småsparere. Totalt er det utstedt lån for 300 millioner amerikanske dollar i retail-markedet i Japan, hvorav 115 millioner fremdeles er utestående. Disse fordeler seg på 14 forskjelige utstedelser.

I 2013 var Kommunalbanken den første finansinstitusjonen i Norden og en av få i verden som la ut et offentlig grønt obligasjonslån i markedet. Obligasjonslånet var på 500 millioner amerikanske dollar. I 2015 la vi  ut en ytteligere 10 års 500 millioner grønn obligasjon.