Grønne prosjekter

Kommunalbanken har siden 2010 tilbudt et renteprodukt rettet mot lokale miljøvennlige investeringer. Kommunalbankens grønne rente er lavere enn den ordinære renten og tilbys investeringer som er en del av kommunenes energi- og miljøplaner. Dette kan være investeringer innenfor områdene ENØK, fornybar energi, avfallshåndtering, kildesortering, gang- og sykkelveier, vannkvalitet, miljøvennlige transportmidler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv.

Dato KBN Finansiering * Prosjekt Kategori Artikkel
•• Follo Ren IKS Avfallshåndtering
•• SIMAS IKS Avfallshåndtering
•• Nesodden kommune Avløpshåndtering, avallshåndtering
••• Oppegård kommune Avløpshåntering, avfallshåndtering, passivhus, energieffektivisering Les mer...  
Stor-Elvdal kommune Energieffektivitet
••• Hias IKS Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Dovre kommune Avløpshåndtering, energieffektivitet
•• Longyearbyen lokalstyre Avfallshåndtering
•• Aure kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering, passivhus
•• IRS Miljø IKS Avfallshåndtering
Fosen Renovasjon IKS Avfallshåndtering
Utsira kommune Passivhus
•• Målselv kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
••• Bergen bompengeselskap Offentlig transport Les mer...  
IRS Miljø IKS Avfallshåndtering
Haugaland Interkommunale Miljøverk Avfallshåndtering
Risør kirkelige fellesråd Energieffektivisering
••• Stordal kommune Avfallshåndtering
••• Renholdsverket AS Avfallshåndtering
Dalane miljøverk Avfallshåndtering
Nordkapp kommune Avløpshåndtering
••• Ivar IKS Avløpshåndtering, avfallshåndtering
Nordre Follo renseanlegg IKS Avløpshåndtering
Tranøy kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
Simas IKS Avfallshåndtering
••• Kristiansand kommune Passivhus Les mer...  
Skjervøy kommune Avløpshåndtering
Aure kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Skodje kommune Passivhus
Rauma kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
••• Oppegård kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering, passivhus, energieffektivisering Les mer...  
•• Nordhordaland & Gulen IKS Avløpshåndtering, avfallshåndtering
Skånaland kommune Offentlig transport
•• Hamos IKS Avfallshåndtering
••• Farsund kommune Passivhus, energieffektivisering Les mer...  
Dyrøy kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Renovest IKS Avfallshåndtering
••• Hias IKS Avløpshåndtering, avfallshåndtering
Karlsøy kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Nesodden kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Vinje kommune Passivhus
Solør Renovasjon IKS Avfallshåndtering
Smøla kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• Vefas Avfallshåndtering
•• Salangen kommune Passivhus
Måsøy kommune Avløpshåndtering
Årim IKS Avfallshåndtering
RIR Avfallshåndtering
•• Balsfjord kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
Nord-Fron kommune Energieffektivitet
•• IRS Miljø Avfallshåndtering
••• ROAF Avfallshåndtering
•• Movar IKS Avfallshåndtering
Nordkapp kommune Avløpshåndtering
••• Bergen bompengeselskap Offentlig transport Les mer...  
Årim IKS Avfallshåndtering
Tranøy kommune Avløpshåndtering
Måsøy kommune Avløpshåndtering
•• Ås kommune Energieffektivisering
••• Tønsberg renseanlegg IKS Avløpshåndtering Les mer...  
•• Holmestrand kommune Avfallshåndtering
Fosen Renovasjon IKS Avfallshåndtering
•• SIMAS IKS (Sogn Interkommunale miljø- og avfallsselskap Avfallshåndtering
Berlevåg kommune Avfallshåndtering
Balsfjord kommune Avfallshåndtering
••• Rissa kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering, passivhus, energieffektivisering
•• Nesodden kommune Avfallshåndtering
••• Ålesund kommune Avløpshåndtering, avfallshåndtering
•• RIR IKS (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) Avfallshåndtering
Midsund kommune Water and wastewater management
Tranøy kommune Water and wastewater management, energy efficiency
Krødsherad kommune Water and wastewater management
•• Ibestad kommune Green buildings
•• Salangen kommune Energy efficiency
•• Lavangen kommune Energy efficiency
••• Renovasjonsselskapet for Drammensområdet IKS Waste management
Nord-Fron Kommune Energy efficiency
Solør Renovasjon IKS Waste management
Reno-Vest IKS Waste management, water and wastewater management
•• Skånland kommune Water and wastewater management
Ålesundregionen interkomm. miljøselskap IKS Waste management
•• Nesset kommune Energy efficiency, water and wastewater management
Haugaland Interkommunale Miljøverk Waste management
••• Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS Waste management
•• Jevnaker kommune Energy efficiency
Movar IKS Renewable energy
•• Dovre kommune Green buildings, low-carbon transportation, water and wastewater management
••• Frogner Idrettslag Green buildings
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS Waste management
•• Stange kommune Energy efficiency
•• Hamos Forvaltning IKS Renewable energy, waste management
•• Ålesund kommune Water and wastewater management
Sunndal Energi KF Renewable energy
•• Longyearbyen Lokalstyre Energy efficiency
•• HIAS IKS Water and wastewater management
•• HIAS IKS Water and wastewater management
•• HIAS IKS Waste management
HIAS IKS Waste management
••• Bergen Bompengeselskap Low-carbon transportation Les mer...  
•• Vest-Finnmark Avfallsselskap Waste management
••• Oppegård kommune Green buildings, water and wastewater management
•• Bardu kommune Green buildings, low-carbon transportation
•• Hias IKS Avløpshåndtering
•• Hias IKS Avløpshåndtering
•• Øvre Romerike Avfalsselskap Waste management
•• Tromsø Havn KF Bærekraftig arealbruk
Dalane Miljøverk IKS Avfallshåndtering
Hurdal kommune Grønne bygg, energieffektivisering, fornybar energi, lavkarbontransport
••• Sirkula IKS Avfallshåndtering
••• Frogner idrettslag Grønne nybygg
Fjordvarme AS Fornybar energi
••• Rissa kommune Grønne nybygg
•• Sirkula IKS Avfallshåndtering
••• Hias IKS Vann- og avløpshåndtering
••• Frogn kommune Grønne nybygg, energieffektivisering
••• Sirkula IKS Avfallshåndtering
•• Hamos Forvaltning IKS Fornybar energi
•• Spydeberg kommune Energieffektivisering
•• Hias IKS Vann- og avløpshåndtering
Rendalen kommune Energieffektivisering
••• Farsund kommune Grønne nybygg
Jevnaker kommune Energieffektivisering
•• Holmestrand kommune Lavkarbontransport
•• Hvaler kommune Avfallshåndtering, lavkarbontransport
Tønsberg renseanlegg IKS Vann- og avløpshåndtering
•• Bardu kommune Vann- og avløpshåndtering, lavkarbontransport
••• Asker kommune Grønne nybygg, energieffektivisering
•• Longyearbyen Lokalstyre Klimatilpasning
••• Balsfjord kommune Vann- og avløpshåndtering
•• Sandefjord kommune Energieffektivisering
Søndre Helgeland Miljøverk Vann- og avløpshåndtering
••• Malvik kommune Grønne nybygg
••• MIRA IKS Vann og avløpshåndtering
Hamos Forvaltning IKS Avfallshåndtering
< 10 MNOK
••
< 10 - 50 MNOK
•••
> 50 MNOK

KONTAKTPERSONER

Dokumenter