KBN grønne utlån kriteriesett

Hvilke investeringer våre kunder gjør i dag er avgjørende for om Norge når utslippsmålene for 2030 og 2050. Vi tilbyr Grønn rente til prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning.

Prosjekter som gis Grønn rente kan deles inn i åtte kategorier:

undefined

Grønn rente er en rabattert Nibor- eller p.t.-rente.

I dag gir vi 0,10 prosentpoeng avslag på gjeldende margin.

Ved utgangen av 2015 hadde vi lånt ut over 12 milliarder kroner med Grønn rente til klima- og miljøvennlige prosjekter i norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. 

Les mer: Prosjekter finansiert med Grønn rente

HVORDAN SØKE OM GRØNN RENTE?  

For at en investering skal tilbys finansiering med Grønn rente må den tilfredsstille kriteriene i Kommunalbankens grønne låneprogram

 

Les mer: Møt vår  grønne komité