Miljøeffektraport

Kommunalbanken ønsker å bidra til at kommunesektoren velger klimavennlige investeringer.

Kommunalbanken har siden 2010 tilbudt et renteprodukt rettet mot lokale miljøvennlige investeringer. Kommunalbankens grønne rente er lavere enn den ordinære renten og tilbys investeringer som er en del av kommunenes energi- og miljøplaner. Dette kan være investeringer innenfor områdene ENØK, fornybar energi, avfallshåndtering, kildesortering, gang- og sykkelveier, vannkvalitet, miljøvennlige transportmidler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv.

Ved utgangen av 2016 var den grønne utlånsporteføljen på 9,7 milliarder kroner fordelt på 64 kommunale lån. Lånene finansierer både små og lokale prosjekter til noen av de større norske infrastrukturprosjektene.

Prosjekter som finansieres med grønn rente utgjør både store og små steg mot det ressurseffektive lavutslippssamfunnet vi har forpliktet oss til de neste tiårene. Kommunalbankens ambisjon er at prosjektene som finansieres gjennom grønne obligasjoner er en del av løsningen for å realisere nasjonale målsetninger om et lavutslippssamfunn i 2050.

Klikk her for å lese miljøeffektrapporten for 2016, som har en komplett liste over alle prosjekter som er finansiert av våre grønne obligasjoner.

En liste over alle prosjekter finansiert i 2017 vil publiseres i løpet av kort tid.