Nordisk rapporteringsguide

Grønne prosjekter

Kommunalbanken har sammen med flere nordiske aktører utarbeidet en guide for miljøeffektrapportering for grønne obligasjoner. Guiden tar for seg de viktigste prosjekttypene som inngår i en grønn portefølje hos en nordisk utsteder, og hvordan man skal rapportere på porteføljens miljøeffekter til investorer og øvrige relevante interessenter.

Kommunalbanken kommer til å følge de nye retningslinjene ved miljøeffektrapportering for regnskapsåret 2017. 

Den nordiske arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporteringsguiden består av representanter fra Kommunalbanken, Kommuninvest (Sverige), MuniFin (Finland), Svensk Exportkredit, og seks svenske kommuner eller regionale utstedere inkludert Göteborg stad, kommunene Lund, Norrköping og Örebro, Region Skåne og Stockholm läns landsting. Danske KommuneKredit har deltatt i arbeidsgruppen, men vil ta i bruk guiden når de har fått mer erfaring med grønne obligasjoner.