Tredjepartsvurdering

For å forsikre investorene om at pengene går til klimavennlige investeringer har CICERO Senter for klimaforskning laget en uavhengig vurdering av Kommunalbankens grønne obligasjon. CICERO har også bistått flere av de internasjonale institusjonene som har lagt ut tilsvarende lån.

KBN's CICERO second opinion har en "Dark green shading" (juni 2016)

CICERO Senter for klimaforskning ble grunnlagt av regjeringen i 1990. CICERO er en frittstående forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. Senteret skal drive forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.

Les hele CICERO second opinion

Lær mer om CICERO: www.cicero.uio.no

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter