Finansiell kalender

2016  

31. mars

Årsrapport 2015
08. april EMTN programoppdatering
29. april Kvartalsrapport Q1  2016
30. juni Innlevering av Security Report i Japan
31. august Kvartalsrapport Q2  2016
30. september Innlevering av halvårlig Security Report i Japan
31. oktober Kvartalsrapport Q3 2016

 

2017  
31. mars Årsrapport 2016 
7 April 2017 EMTN programoppdatering 
30. april Kvartalsrapport Q1 2017
Juni  Innlevering av Security Report i Japan (forventet)
31. juli Kvartalsrapport Q2 2017
September Innlevering av halvårlig Security Report i Japan (forventet)
31. oktober

Kvartalsrapport Q3 2017

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter