Studenter & nyutdannede

Kommunalbanken er en liten og kompetansedrevet organisasjon. I vår organisasjon besitter vi mye kunnskap og vi kan tilby studenter og nyutdannede en lærerik og utfordrende hverdag, med mye ansvar og deltagelse i spennende prosjekter.