Studenter & nyutdannede

Kommunalbanken er en liten og kompetansedrevet organisasjon. Vi er avhengige av dyktige medarbeidere og kan tilby studenter og nyutdannede en faglig utfordrende hverdag, ansvar og spennende prosjekter.