Møt våre studenter

Som en av landets ledende finansinstitusjoner tilbyr vi mulighet for studenter til å opparbeide seg verdifull arbeidserfaring. Bli kjent med tre av dem.

Torunn Brånå

undefinedUtdannelse: Bachelor i fotojournalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Studerer nå til Master i International Environmental Studies ved NMBU i Ås. Er fra august fast ansatt som Rådgiver miljø og bærekraft.

Jeg har studentengasjement som klimarådgiver, og jobber blant annet med rapportering av klimaeffekten av lånene våre og med utvikling av bankens låneprogram for miljøvennlige investeringer. Å sørge for at bankens ansatte og kunder har kjennskap til dette låneprogrammet er en annen del av jobben min. Fordi jeg er innom mange typer oppgaver, jobber jeg mye på tvers av avdelingene i banken og får bli kjent med hele organisasjonen. Vi studenter er også godt integrert i det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

Jeg har ledere som tør å gi meg ansvar og lar meg løse arbeidsoppgaver på egenhånd, samtidig som jeg får den hjelpen jeg trenger. Jeg har en ganske annen fagbakgrunn enn de fleste kollegene mine, og har derfor lært mye om bank og finans siden jeg begynte her. Jeg må også holde meg løpende oppdatert på mitt eget fagområde, og det har jeg god nytte av i studiene mine.

Lederne er flinke til å legge til rette for at det skal fungere å kombinere studiene med jobb, blant annet ved at vi har fleksibel arbeidstid rundt eksamen. Studentengasjementet i Kommunalbanken er en ypperlig sjanse til å få relevant arbeidserfaring mens man studerer. 

 

Vilde Rivers Marhaug

undefined

Utdanning: Bachelor i Business Administration ved Long Island University i USA. Studerer nå til Master i finans ved Handelshøyskolen BI.

Det er mange flinke folk i Kommunalbanken, med masse kunnskap som jeg lærer mye av, og jeg trives veldig godt. Banken har mange avdelinger med forskjellige arbeidsoppgaver, så det er alltid mulig å ta til seg ny kunnskap.

Jeg jobber for tiden på virksomhetsstyring med rapportering og strategi. De fagene jeg har fått mest bruk for innen arbeidet med virksomhetsstyring er fagene innenfor business strategi og markedsføring.

Kommunalbanken har et lite og godt miljø der alle kjenner alle. Vi er flere studenter som kommer godt overens og vi får være med på arrangementer sammen med de andre ansatte.

Siden jeg tok bacheloren min i utlandet, har studentengasjementet vært en ypperlig mulighet til å tilpasse meg det norske miljøet og få et godt innsyn hvordan er norsk bank fungerer.

Arbeidet er veldig fleksibelt og godt tilpasset min timeplan. Lederene mine legger til rette for at arbeidsoppgavene mine skal gå overens med de fagene jeg tar på skolen. Denne kombinasjonen gir meg økt forståelse og gjør både arbeidsoppgavene mine her i banken og skolearbeidet enklere.  Å få relevant erfaring under studiene er gull verdt!

 

Arthika Surendran

Utdanning: Bachelor i dataingeniør ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Studere nå til Master i programmering og nettverk på Universitetet i Oslo.

I Kommunalbanken har jeg muligheten til å jobbe i et internasjonalt team som har ansvaret for IT opp imot store og komplekse finanstransaksjoner. Jeg får deltatt i både små og store IT-prosjekter, med varierende arbeidsoppgaver. Her har jeg fleksibel arbeidstid som gir en god mulighet til læring i et dynamisk og travelt miljø.

Kort tid etter at jeg startet fikk jeg være med på en samling med alle de nordiske kommunalbankene. Jeg fikk blant annet deltatt i workshops som undersøkte hvordan de forskjellige bankene håndterer ulike aktuelle problemstillinger. Dette var spennende og lærerikt, og jeg fikk et godt innblikk i hvordan min egen arbeidsplass og samarbeidspartnerne arbeider.

Studentengasjementet er spennende og gir en fin balanse mellom kompetansen jeg har, og utfordringer på kompetanseområder jeg ønsker å videreutvikle. I tillegg til det faglige, skjer det mye sosialt på jobben gjennom året, hvor også studentene inkluderes.

 

Les mer om studentengasjement hos Kommunalbanken