Bergen 2.0

- Hva hvis kommunen var en start-up? spør Dag-Inge Ulstein, byråd finans, innovasjon og eiendom i Bergen.

– Vi har ikke noe valg, mener Ulstein. Om det offentlige fortsatt skal være relevant må vi også fornye oss, gripe de mulighetene som dukker opp.

Kommunen kan ikke være til for kommunens skyld, vi må se på hvilke oppgaver vi skal løse for samfunnet og bygge organisasjonene våre deretter. Vi må våge å spørre oss selv «må det virkelig løses på den måten?» og «hva er det Marit og Per i kommunen vår faktisk trenger?». Vi må finne nye og andre områder for vekst. I Bergen har vi prøvd å omfavne teknologien, sier han.

Kommunale roboter

Kommunen har ansatt flere roboter. «Digifrid», som løser administrative oppgaver tilsvarende tolv årsverk, er strengt tatt bare software. Men også i andre, mer praktiske deler av den kommunale driften, har robotene gjort sitt inntog. Takrenner på kommunale bygg kan nå renses med hjelp av droner, mens avløpsrørene kan renses med en robot som er utviklet basert på kjent teknologi fra oljebransjen.

– Det er en del frustrasjon med det offentlige ute blant innbyggerne. Det kan være alt fra at byggesaker tar lang tid, til at det er vanskelig å få kontakt med riktig instans når en har en forespørsel. Innbyggerne er vant til effektivitet hjulpet av ny teknologi i relasjonen med private aktører, hvorfor skulle det ikke være slik med kommunen også? spør Ulstein.

Kommunen fungerer også som forsøkslab for sensorteknologi utviklet av det bergenske selskapet Disruptive Tech­nologies, som nylig har fått gjetord på seg om å kunne bli «større enn Google».

– Dette er et selskap med stort internasjonalt potensiale, hvor kult er det ikke at de vil bruke oss for å prøve ut teknologien sin? Vi må være mer komfortable med å være ukomfortable, vi må være villige til å ta litt risiko, sier Ulstein.

Bergen jakter på skarpe hoder

Bergen kommune er en organisasjon med 17 000 ansatte og 20 milliarder i omsetting. Et grep som er blitt gjort i kommunen er å få kontroll over arealbruken per ansatt. Kommunen har nå begynt å gå bort fra celle-kontorene.

– Kongstanken i Bergen har vært å bygge en ny kultur. Vi var nok forberedt på en del endringsvegring, men det vi ser er at det er en ny generasjon av ansatte også i kommunene som tar dette veldig lett. De er vant med teknologi og raske endringer i verktøyene de bruker privat. Jeg opplever at det å jobbe med å bygge en ny kultur er gøy og gir oppdrift i organisasjonen, sier Ulstein.

– Hvordan kombinerer dere innovasjon og økonomisk styring?
– Vi kan ikke fortsette med pengebruken som vi har gjort til nå. Som det blir pekt på i perspektivmeldingen må vi enten øke skattene, redusere tjenestetilbudet, eller effektivisere. Det finnes ingen fjerde vei. Vi må jobbe smartere og da må vi rekruttere skarpe hoder. Vi må være attraktive arbeidsgivere. Vi må bli gode på samarbeid innad i organisasjonen og gi de ansatte de verktøyene de trenger, sier byråden.

– Hvilke muligheter har mindre kommuner til å være spydspisser på samme måte?
– Jeg tror ikke det handler om størrelsen på kommunen, men om kulturen i den. Innovasjon kan skje hvor som helst så lenge det legges til rette for det. Men hvis alle i kommunene sitter i hver sin silo og gjør ting slik de alltid er blitt gjort, er det ikke sikkert at det skjer så mye.

Kommentarer