Årskonferansen 2017

Kommunalbanken inviterer til refleksjon rundt kommunesektorens investeringsbehov frem mot 2040 under årets konferanse i Oslo torsdag 20. april.

#perspektiv2040

Prognosene sier at kommunene har behov for betydelig fornyelse, større inntekter og flere lån fremover og vi må regne med at velferdsmodellen vil bli utfordret. 

På årskonferansen møter du sentrale politikere, viktige premissgivere fra forvaltningen og ikke minst gode eksempel fra kommuner som har våget å tenke nytt og tatt smarte valg.

#perspektiv2040

Programmet finner du her

 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter