Vi er med på Bærekraft-konferansen

Torsdag 8. juni arrangerer Hurdal kommune i Akershus for tredje gang sin konferanse om bærekraft. Hovedtema i år er «Næring etter tæring», med fokus på sosial og økonomisk bærekraft ute i kommunene.

- En sentral del av vårt samfunnsansvar er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar klimavennlige valg når de investerer. Hurdal kommune har gjennom Bærekraftkonferansen etablert en god arena der viktige beslutningstakere i kommunene kan lære av hverandre og bli inspirert, slik at sektoren kan ta kloke klimavalg i årene fremover. Det synes vi er et veldig viktig initiativ som det er verd å støtte opp om, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Tor Ole Steinsland.

Dagen deles inn i tre, der det før lunsj skal handle om grønne anskaffelser og etter lunsj om bærekraftige byggeløsninger før dagen avsluttes med grønn næringsutvikling og nye lokale arbeidsplasser.

Utlånsdirektør i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik, er en av foredragsholderne og vil blant annet snakke om kommunenes investeringsbehov mot år 2040.

Foredraget er basert på en analyse Menon har gjennomført for Kommunalbanken http://www.menon.no/prognoser-kommunal-sektor-fram-2040/

For fullt konferanseprogram og påmelding: http://www.sustainablevalley.no/program-og-paringmelding.html

KONTAKTPERSONER

Dokumenter