God mottagelse av euro benchmarklån

16. mai utstedte Kommunalbanken sitt tredje benchmarklån i euro-markedet. Det var betydelig interesse for utstedelsen på en milliard euro som har en løpetid på ti år. Pengene skal lånes ut til velferdsinvesteringer i norske kommuner.

- Boken var fulltegnet på et par timer og er et resultat av kontinuerlig arbeid fra vår side i det internasjonale investormarkedet.  Mange i euro-markedet kjenner oss nå godt fra før, sier innlånssjef Thomas Møller i Kommunalbanken.

Kommunalbankens intensjon er jevnlig å legge ut store referanseobligasjoner i euro. Banken har allerede et omfattende benchmark-program i amerikanske dollar.

- Det at vi er til stede i alle de store kapitalmarkedene, gjør oss mindre sårbare for endringer i enkeltmarkeder og sikrer at vi kan gi våre kunder i kommunal sektor stabil tilgang til finansiering, sier Møller.

Om obligasjonen
Obligasjonen er på en milliard euro, har en løpetid på ti år (forfall 20. april 2027) og en kupong på 0,875 prosent. Investorene er fordelt med i overkant av 23 prosent på sentralbanker og offentlige institusjoner, 47 prosent på banker, 14 prosent på kapitalforvaltere, mens pensjonsfond og selskaper samlet utgjør 16 prosent av investorene.

BNP Paribas, Citi, HSBC og Nomura har bistått Kommunalbanken i prosessen.

Her kan du lese den engelske pressemeldingen.

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter