Vi skal lede utviklingen av grønne obligasjoner

Kommunalbankens Sigbjørn Birkeland er valgt inn som styremedlem for Green Bond Principles (GBP), som er den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner.

I forbindelse med 2017 Green Bond Principles General Meeting, ble Kommunalbanken valgt inn som ett av 24 styremedlemmer i Green Bond Executive Committee. Komiteen består av ledende finansmarkedsaktører som Verdensbanken, Bank of China og forvaltningsselskapet Blackrock. Green Bond Principles (GBP) er ansett for å være de ledende prinsippene som definerer grønne obligasjoner og brukes som en rettesnor for utstedere av denne type obligasjoner.

- Det er utrolig gledelig at Kommunalbanken skal få være med å lede arbeide med å utvikle Green Bond Principles. Dette er en annerkjennelse av at vi var svært tidlig ute med grønne obligasjoner og en tiltro til at vi har den kompetansen som trengs for å bidra til å gjøre grønne obligasjoner mer utbredt, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.

Prinsippene for de grønne obligasjonene er i konstant utvikling. Den siste revideringen ble publisert 14. juni i år. Mer enn 130 av verdens største og viktigste finansmarkedsaktører følger allerede i dag denne standarden.

Sigbjørn Birkeland begynner som direktør for finansmarkeder i Kommunalbanken 1. august, og vil representere Kommunalbanken i styret for Green Bond Principles. Han gleder seg til å bidra i arbeidet:

- Grønne obligasjoner kan bli et svært viktig verktøy for å realisere et grønt skifte. Jeg håper at vårt engasjement vil være nyttig for å oppnå god finansiering av viktige grønne prosjekter i kommunene, sier Sigbjørn Birkeland.

GBP er et arbeid som hører under det internasjonale bransjeforeningen for kapitalmarkeds aktører, International Capital Market Association (ICMA). ICMA er en internasjonal medlemsorganisasjon med mer enn 500 medlemmer fra over 60 forskjellige land. Organisasjonen dekker utstedere, investorer, banker og andre aktører i markedet.

- Green Bond Principles er en innarbeidet markedsstandard, en bransjestandard alle finansaktører henviser til. Vi ønsker å være med å prege utviklingen fremover – slik at grønne obligasjoner kan bli et enda viktigere redskap for å binde sammen investorer som er opptatt av miljø med aktører som trenger kapital til sine grønne investeringer, sier Birkeland.

 

Les mer om ICMA her: https://www.icmagroup.org/About-ICMA/

KONTAKTPERSONER

Dokumenter