Kvinner i Kommunalbanken

Nyhet
Et likestilt samfunn er sentralt for Norges verdiskaping og velferd. Kommunalbanken arbeider målrettet for å sikre mangfold og likestilling i egen organisasjon. Det har gitt resultater.

Kommunalbanken er en av landets viktigste finansinstitusjoner og den største långiveren til kommunale velferdsinvesteringer. I år er det 90 år siden Kommunalbanken ble etablert. I 1927 var det utenkelig med kvinner i bankens styre og ledelse. I dag er det kvinner som leder Kommunalbanken. Bankens styre ledes av Else Bugge Fougner og administrerende direktør er Kristine Falkgård. I ledelsen er både økonomidirektør, leder av Treasury og leder av teknologi og operasjoner alle kvinner.

Balanse på alle ledernivåer

- Målet vårt er å ha kjønnsbalanse altså minimum 40 prosent av begge kjønn på alle ledelsesnivåer i banken, slår styreleder Else Bugge Fougner fast.  Banken har i dag 56 prosent kvinneandel i styret og 50 prosent kvinneandel i bankens øverste ledergruppe. På mellomledernivå og i enkelte avdelinger er målsettingen ikke nådd.- Vi har egne retningslinjer for mangfold og likestilling. Ved rekruttering vektlegger vi byråer som kan dokumentere at de kan fremskaffe gode kandidater av begge kjønn. Når vi tar en beslutning om nyansettelse skal den best kvalifiserte kvinne og mann identifiseres før vi tar det endelige valget, forteller Bugge Fougner.

Har du inntrykk av at finansbransjen har vært spesielt dårlig på rekruttering av kvinner?

- Nei, jeg vil heller si at det historisk har vært dårlig over alt. Nå er det imidlertid lyspunkter. Flere store finansinstitusjoner har rekruttert dyktige kvinnelige ledere den siste tiden. Og det er gledelig. Men vi kan ikke gi oss nå. Dette må det jobbes med kontinuerlig. Også internt i Kommunalbanken, sier Else Bugge Fougner.

(teksten fortsetter etter bildet)

De beste hodene

Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, bekrefter at likestilling og mangfold er noe det jobbes med kontinuerlig internt. Hun mener det er helt nødvendig gitt de høye krav og forventninger som ligger på virksomheten.

- Vi mener de høye forventninger til vår virksomhet kun kan innfris ved å trekke på de beste hodene i bransjen. Samtidig skal vi ha et sterkt samarbeidsklima som understøtter et godt arbeidsmiljø. Da må begge kjønn være godt representert på alle nivå i virksomheten. Det gjelder også i avdelinger som tradisjonelt er dominerte av kvinner. Vi er godt fornøyd med at den best kvalifiserte kandidaten til stillingen som HR-sjef som nylig ble tilsatt, var en mann, sier Kristine Falkgård.

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter