Lav gjeldsvekst i 2016

Tall fra SSB viser at kommuneforvaltningens innenlandske gjeldsvekst er lavere enn tidligere år.

SSBs K2-tall viser at kommuneforvaltningens bruttogjeld utgjorde 455 milliarder kroner ved utgangen av desember 2016, hvilket gir en gjeldsvekst på 5,1 prosent for 2016. Dette er ned fra 7,7 prosent i 2015.

Kommunalbankens utlånsvekst utgjør om lag halvparten av gjeldsveksten og har finansiert viktige velferdsinvesteringer i kommunal sektor. Resten av gjeldsveksten er fordelt på kapitalmarkedet, KLP og Husbanken. 

- Det har vært høy gjeldsvekst i lengre tid. At gjeldsveksten reduseres såpass mye i 2016 er overraskende, sier utlånsdirektør i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik.

- Mange kommuner har lagt bak seg femårsperiode med høyt investeringsnivå og høy gjeldsvekst. Nå går det kanskje mot et mer stabilt investeringsnivå.

Prestvik peker på høyere utlånsmarginer og lavere innskuddsmarginer gjør at mange har ventet lengst mulig med årets låneopptak. I kombinasjon med god likviditet gjør dette at mange kommuner i 2016 har lånt mindre penger enn tidligere. Resultatet i sektoren i 2015 og i 2016 er også bedre enn tidligere år. Dessuten har mange kommuner et noe lavere investeringsnivå i 2016 enn tidligere. Dette kan forklare at gjeldsveksten i sektoren er lavere enn forventet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter