Nå har finans­rapportering blitt enklere

Nyhet
Vi har gleden av å presentere «KBN Finansrapport», nå tilgjengelig i vårt finansforvaltningssystem KBN Finans.

Rapporten genereres i word-format, og gir informasjon om blant annet følgende:

  • Rentemarkedet
  • Trender i porteføljen
  • Rentekostnader, fordeling fast/flyt og renterisiko
  • Overholdelse av rammene i finansreglementet

Vi håper rapporten kan være et nyttig og forenklende bidrag til din finansrapport!

Trenger du tilgang til KBN Finans, eller har spørsmål? Ta kontakt med din kundeansvarlige.

Se en kort introduksjon til rapporten her. PS - det er også lyd på filmen


KONTAKTPERSONER

Dokumenter