Sigbjørn Birkeland ny direktør for finansmarkeder

Nyhet
Sigbjørn Birkeland (45) er ansatt som direktør for finansmarkeder i Kommunalbanken. Birkeland kommer fra stillingen som finansdirektør i Storebrand og bringer med seg solid faglig bakgrunn og verdifull erfaring.

- Vi er glade for at Birkeland har takket ja til stillingen. Vi har gjennomført en omfattende rekrutteringsprosess med svært mange gode kandidater. Markedet er inne i en tid med store omstillinger og vi ser at Birkeland vil tilføre oss verdifull erfaring og kompetanse, samtidig som han vil ha en sentral rolle i ledelsen av banken, sier administrerende direktør i Kommunalbanken Kristine Falkgård.

Direktør for finansmarkeder inngår i administrerende direktørs ledergruppe og har overordnet ansvar for bankens innlåning i kapitalmarkedene og forvaltning av likviditetsporteføljen.

- Kommunalbanken er en viktig samfunnsbygger samtidig som banken har en svært internasjonal rettet virksomhet gjennom innlån i kapitalmarkedene. Kompetansen de ansatte sitter på og rollen institusjonen har er unik i Norge. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben, sier Sigbjørn Birkeland.

Birkeland begynner i stillingen 1. august 2017

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter