Overtegnet USD benchmarklån i et utfordrende marked

Nyhet
Kommunalbanken utstedte 30. august årets tredje benchmarklån i amerikanske dollar. I et marked preget av geopolitisk uro var det flere investorer som vurderte utstedelsen som en god mulighet til å plassere midler i trygge verdipapirer.

– På grunn av uroen i markedet i begynnelsen av uken, var det nok mange som søkte seg til en trygg havn. Boken ble betydelig overtegnet på under to timer, og vi valgte derfor å stenge da det var innmeldt interesse for 1,4 milliarder dollar, sier innlånsjef Thomas Møller i Kommunalbanken.

Det var Nord-Koreas avfyring av en missil 29. august over nordlige Japan, som skapte en uro i markedet og et fall i verdensbørsene.

Kommunalbanken har et omfattende benchmark-program i amerikanske dollar og har som intensjon å legge ut store referanseobligasjoner i euro også.

– Tilstedeværelse i alle de store kapitalmarkedene, gjør oss mindre sårbare for endringer i enkeltmarkeder og sikrer kunder i kommunal sektor stabil tilgang til finansiering, sier Møller.

I 2017 har Kommunalbankens kunder et lånebehov som tilsvarer ca. 14 milliarder dollar, og per august er ca. 90 prosent av summen hentet inn i Norge og det internasjonale kapitalmarkedet.

 Om obligasjonen

Obligasjonen er på en milliard dollar, har en løpetid på to år med forfall 09.09.19. Transaksjonen har en kupongrente på 1,5 prosent. Investorene består hovedsakelig av sentralbanker, offentlige institusjoner og kapitalforvaltere.

Citibank, Bank of Montreal (BMO) og Mizuho Bank har bistått Kommunalbanken i prosessen.

 Fakta om Kommunalbanken:

Kommunalbanken har et lånebehov for 2017 som tilsvarer ca. 14 milliarder amerikanske dollar, og har per 30. august hentet inn ca. 90 prosent av summen primært i det internasjonale kapitalmarkedet.

Disse pengene lånes igjen ut til kommunal sektor, og går blant annet til bygging av skoler, barnehager, sykehus, eldresenter, veier og avfallsanlegg. Kommunalbanken har markedets høyeste rating, Aaa/AAA.

 

Her kan du lese den engelske pressemeldingen

KONTAKTPERSONER

Dokumenter