Se årskonferansen 2017

Nyhet
20. april holdt vi vår årskonferanse om kommunesektorens investeringsbehov frem mot 2040. Fikk du det ikke med deg? Hele det direktesendte programmet og presentasjonene ligger tilgjengelig her.

 Om årskonferansen

PRESENTASJONER

Cecilie Brein-Karlsen - Perspektivmeldingen 2017

- Truls Wickholm - Kommunenes rolle i velferdsutviklingen

- Marte Gerhardsen - Perspektiver og politikk

Mathilde Fasting - Perspektivmeldingen - verdien av å gjøre noe nå

Gjermund Grimsby - Kommunenes investeringsbehov 2040

Svein Ingvar Gjedrem - Hvor mye gjeld kan kommunene bære?

- Øystein Dørum - Næringslivets bidrag til verdiskapingen

- Anne-Kari Bratten - Verdiskaping og velferd - tiden inne for prioriteringer

- Erik Kjeldstadli - Tenke langt, handle nå - investeringsplan med 20 års blikk

- Eva-Marie Gärtner - Smart City Gjesdal

- Dag Inge Ullstein - Vår nye kollega Digifrid

- Bård Vegar Solhjell - Uro - Ei historie om Norges framtid

 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter