Overtegnet utstedelse av 3-årig benchmarklån

Nyhet
Kommunalbanken opplevde enorm interesse for årets andre benchmarklån i amerikanske dollar. Det sikrer rimelig finansiering til norske kommuner.

Mandag 12. juni annonserte  Kommunalbanken et nytt 3-årig benchmarklån på en milliard amerikanske dollar, det første lånet med tre års løpetid i dollar siden oktober 2013.

Det var betydelig interesse for obligasjonen i markedet og allerede etter en time var ordreboken på nær to milliarder amerikanske dollar, altså det dobbelte av størrelsen på obligasjonen. Da ordrebøkene ble lukket var det totalt 65 ulike investorer som hadde tegnet seg for drøye to milliarder amerikanske dollar.

- Den gode interessen gjorde at vi fikk en lavere innlånskostnad en ventet. Det er gledelig og ikke minst viktig for at vi skal kunne tilby kommunesektoren rimelig finansiering, sier innlånssjef i Kommunalbanken, Thomas Møller.

Prisingen Kommunalbankens obligasjon oppnådde tilsvarer en spread på 28.4 basispunkter over 3-årige amerikanske statspapirer. Transaksjonen har en kupongrente på 1,75 prosent.

Det var god spredning på investorene i bankens obligasjonslån: Sentralbanker og offisielle institusjoner 71%, banker 19%, eiendomsforvaltere 9% mens pensjon/forsikring delte på den siste prosenten. Geografisk sto landene i Amerika for 46% av handelen, Asia 30%, Europa 22% og Midt-Østen/Afrika sto til sammen for 2%.

Fakta om utsteder:

Kommunalbanken har et lånebehov for 2017 som tilsvarer ca 12 milliarder amerikanske dollar, og har per 13. juni innhentet ca 85% av summen i det internasjonale kapitalmarkedet.

Disse pengene lånes igjen ut til kommunal sektor, og går blant annet til bygging av skoler, barnehager, sykehus, eldresenter, veier eller avfallsanlegg. KBN er en langsiktig partner for lokal velferd. KBN har markedets høyeste rating, Aaa/AAA.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter