Vi deltar på Arendalsuka

770 arrangementer i løpet av én uke, der Kommunalbanken står for to. Norges største politiske møteplass er nå åpen for alle. Gratis inngang!

Kommunalbanken har begge sine arrangementer på Madam Reiersen i Nedre Tyholmsvei ved Pollen, der det første er i samarbeid med KS. Både torsdag 17. og fredag 18. august blir det bevertning. Alle er hjertelig velkommen til å høre våre diskusjoner rundt henholdsvis kollektivtransport og kommunesektoren.

 

Begge arrangementene videostreames live på på våre facebook-sider. 

 

Hvordan få utslippsfri kollektivtrafikk?

Torsdag fra 14.00-16.00, Madam Reiersen

Norsk transportsektor bør i stor grad avkarboniseres hvis vi skal nå våre klimamål for 2030 og det langsiktige målet om omstilling til et lavutslippssamfunn. Samtidig bør også transportbehovet reduseres. Som arealmyndighet og ansvarlig for regional og lokal kollektivtrafikk har kommunesektoren en nøkkelrolle i dette arbeidet.

En slik omlegging vil kreve et omfattende samarbeid mellom stat, kommunesektor og private aktører. Hvordan kan vi få dette samarbeidet og de nødvendige investeringer på plass?

Med i vår debatt er: Gunn Marit Helgesen, Styreleder i KS, Marianne Borgen, ordfører i Oslo, Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomite og nestleder i Venstre, Øyvind Leistad, utviklingsdirektør i Enova, Astrid Margrethe Hilde, ordfører i Søgne, Jon-Olav Strand, varaordfører, Aust-Agder Fylkeskommune, Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE og sist, men ikke minst Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken. Ordstyrer blir Roger Sandum, partner i Corporate Communications.

Takk og lov for kommunesektoren!

Fredag fra 09.30-11.30, Madam Reiersen

Norsk økonomi er  i omstilling og behovet for å få best mulig velferd for hver krone er viktigere enn noen gang. Takk og lov for en kommunesektor som tenker nytt og smart!

Velkommen til frokostmøte hvor du får møte kommuner som våger å tenke nytt og tar smarte valg for å møte fremtidens utfordringer. 

Medvirkende er Victor Norman, professor emeritus ved NHH, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Dag-Inge Ullstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen, Nina Sandberg, ordfører i Nesodden og Aslak Bonde, journalist i Politisk Analyse. Sistnevnte vil også lede debatten.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter