Velkommen til lunsjseminar

Grønne sider

I EU går debatten høyt etter at EU-kommisjonen lanserte sin handlingsplan for bærekraftig finans tidligere i mars, og buzz-ordene er mange: green supporting factor, fiduciary responsibility, sustainabvility taxonomy, green bond label. Men hva betyr egentlig alt dette for finansnæringen og næringslivet her i Norge?

CICERO Senter for klimaforskning og Kommunalbanken inviterer til lunsjseminar om EUs arbeid innenfor bærekraftig finans. Her vil en rekke eksperter guide oss gjennom de ulike tiltakene i handlingsplanen og dele sine refleksjoner om hva dette kan bety både av økte forventninger og forpliktelser.   

 PROGRAM:

Velkommen!
Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken

EU-kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans - veien videre
Beate Sjåfjell, professor dr. juris, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Leder av forskningsprosjektet «Sustainable Market Actors for Responsible Trade» (SMART)

Vil en felles europeisk sustainability taxonomy bidra til flere grønne investeringer?
Harald Francke Lund, seniorrådgiver og leder av CICERO Second Opinions 

Prising av kreditt til bærekraftige formål: Hva sier handlingsplanen om markedsanalyse og kredittvurderinger, og hva vil en eventuell «green supporting factor» kunne ha å si?
Thina Saltvedt, senioranalytiker i Nordea Sustainable Finance

Selskapsrapportering og klimarisiko: Blir TCFD-anbefalingene et krav, og i så fall for hvem? Hva vil dette ha å si for de som skal rapportere, og de som skal bruke selskapsinformasjonen?
Martin Skancke, styreleder i PRI, TCFD-medlem og leder av regjeringens ekspertutvalg på klimarisiko

Det norske perspektivet: Hvor store endringer kan det egentlig bli for norske bedrifter og finansaktører?
Maria Gjølberg, Principal Consultant, DNV GL

Kort samtale mellom innlederne, mulighet for spørsmål fra salen
Harald Francke Lund, CICERO


Programmet er ferdig 12.30. Vi har lokalene til kl. 13.00, så det er mulighet for å fortsette samtalene over en kaffekopp etter seminaret.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter