Du møter

På årskonferansen møter du sentrale politikere, viktige premissgivere fra forvaltningen og får gode eksempel fra kommuner

#perspektiv2040

CECILIE BREIN-KARLSEN, STATSSEKRETÆR, FINANSDEPARTEMENTET

Karlsen har vært statssekretær i Finansdepartementet siden 2016 og representerer Fremskrittspartiet. Hun var statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet fra oktober 2013 da Erna Solbergs regjering tiltrådte.

Karlsen var byrådssekretær for finansbyråden, Oslo kommune i 2009, byrådssekretær for byrådsleder Stian Berger Røsland 2009–2011 og fungerende byråd for helse og eldreomsorg i Oslo i 2011.

Hun har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2007 og mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI Oslo, Solvay Business School og Université Libre de Bruxelles.

 

Marte Gerhardsen, leder, Tankesmien Agenda

Gerhardsen har tidligere vært divisjonsdirektør i DNB og generalsekretær i CARE. Før det var hun ni år i Utenriksdepartementet, både som diplomat ved ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og miljøseksjonen.

Gerhardsen er styremedlem i SpareBank 1 Finans, og medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter. Hun har tidligere vært styremedlem i NOREF og Flyktninghjelpen. Hun var også leder i AUF i Oslo og medlem i AUFs sentralstyre.

Marte er statsviter, med en master i statsvitenskap fra London School of Economics.

 

MARIANNE MARTHINSEN, FINANSPOLITISK TALSPERSON, ARBEIDERPARTIET

Marthinsen ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009 og 2013. Hun er medlem av Stortingets finanskomité. Fra 2014 er hun Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.

Martinsen er samfunnsøkonom utdannet ved Universitetet i Oslo og har arbeidsbakgrunn som pleierassistent og journalist i Romerikes Blad og NRK. Hun var journalist i Romerikes Blad 1996-1997, internasjonal rådgiver i Arbeidernes ungdomsfylking 2002-2003 og redaksjonsassistent i NRK Nyheter 2003-2005.

 

mathilde fasting, prosjektleder, civita

Fasting arbeider som idéhistoriker, prosjektleder og har ansvar for fundraising i Civita. Hun er siviløkonom fra NHH, bachelor og master i idéhistorie fra Universitet i Oslo og er dr.rer.pol. med en doktorgradsavhandling om økonomen og juristen Torkel Aschehoug. Hun har arbeidserfaring innen strategi og business development fra Orkla og Storebrand, og fra drift av egne virksomheter innenfor eiendom og handel.

 

 

GJERMUND GRIMSBY, PARTNER, MENON ECONOMICS

Grimsby er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra Universitet i Oslo, UC Berkeley og Humboldt-Universität i Berlin. Han har bred erfaring med finansielle og samfunnsøkonomiske problemstillinger på en rekke temaer, herunder bedriftsbeskatning, finansmarkedsregulering, kapitalmarkeder, produktivitetsanalyser og nytte-/kostnadsanalyser.

Gjennom en doktorgradsavhandling om kompetent kapital, har Grimsby spesialisert seg på kvantitativ økonomisk metode herunder en rekke økonometriske teknikker. Han har tidligere jobbet i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Der arbeidet han med regulering av kapitalforvaltningen til forsikringsselskap og pensjonskasser, finansiell stabilitet og rammevilkår for egenkapitalbevis i sparebanker.

 

SVEIN GJEDREM, TIDLIGERE SENTRALBANKSJEF OG FINANSRÅD

Gjedrem var fra januar 1999 til desember 2010 sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre. Han har lang erfaring fra Finansdepartementet (1979-1998) hvor han ledet Økonomiavdelingen fra 1986 og var finansråd fra 1996 til 1998. Fra juni 2011 til desember 2014 hadde Gjedrem sin andre periode som finansråd i Finansdepartementet. Han begynte sin karriere i Norges Bank hvor han arbeidet fra 1975 til 1979. Fra 2015 har han vært styreleder i Helse Bergen.

Gjedrem har embetseksamen i sosialøkonomi (cand.oecon.) fra 1975, som han tok ved Universitetet i Oslo.     

      

ØYSTEIN DØRUM, SJEFØKONOM, NHO

Dørum var sjeføkonom ved DNB Markets frem til 2016 da han gikk til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å jobbe som sjeføkonom.

Dørum studerte til cand.mag. i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo fra 1982-1987, og tok en mastergrad fra London School of Economics i 1988. Fra 1988 til 1995 jobbet han i Finansdepartementet, fra 1994 som underdirektør, hvorpå han var tre år hos Sparebanken NOR som seniorøkonom. Fra 1998 til 2016 jobbet han for DNB.

 

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter

Bratten tok over som administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter i mars 2013. Hun har vært ansatt i Spekter siden 2001 og var fra 2008 viseadministrerende direktør i foreningen.

Bratten er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole og har vært ansatt som organisasjonsdirektør i Jernbaneverket, personal- og organisasjonssjef i NSB Bane og personalkonsulent i Oppegård kommune og ved Det Norske Radiumhospital.

 

Erik Kjeldstadli, rådmann, Bærum kommune

Rådmann i Bærum siden mars 2013. Ekspedisjonssjef for Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet 2012/13. Bydelsdirektør i Oslo kommune fra 2000 til 2011 i Nordstrand og Alna bydeler. 

 

 

Dag Inge Ulstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom, Bergen kommune

Ulstein er byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune og representerer Kristelig Folkeparti. Har tidligere vært byråd for sosial, bolig og områdesatsing. Ulstein har også vært utviklingssjef ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.
Han har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i teologi fra NLA Høyskolen.

 

 

Eva-Maria Gärtner, prosjektleder, Smart City Gjesdal

Gärtner har lærer- og lederutdanning fra Tyskland. Hun har en master i Cultural Studies og er i sluttfasen med master i kommunal ledelse. Masteroppgaven handler om "Smart City som innovasjonsstrategi". Gärtner har erfaring fra lederposisjoner i privat sektor og flere kommuner. Siden 2014 prosjektleder for "Smart City Gjesdal".

 

Bård Vegar Solhjell, STORTINGSREPRESENTANT (sv)

Bård Vegar Solhjell var i to perioder statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, og han har vært stortingsrepresentant for Akershus siden 2009. Solhjell er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo.

 

KRISTINE FALKGÅRD, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, KOMMUNALBANKEN

Tidligere direktør for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank. Falkgård har erfaring fra andre norske finansinstitusjoner og Europakommisjonen i Brussel, og har i en tidligere periode også jobbet i Kommunalbanken. Hun har utdannelse innen samfunnsøkonomi fra London School of Economics og en MBA fra Handelshøyskolen BI.

 

Møteledere

 

Geir Helljesen

Geir Helljesen jobbet i NRK Dagsrevyen i 41 år. Han har hatt en sentral rolle blant annet i NRKs valgsendinger og i NRKs dekning av Nobels fredspris. Han driver nå som konferanseleder, debattleder og foredragsholder med eget firma.

 

Tor Ole Steinsland

Kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken

KONTAKTPERSONER

Dokumenter