Du møter

På årskonferansen møter du sentrale politikere, viktige premissgivere fra forvaltningen og får gode eksempel fra kommuner

CECILIE BREIN-KARLSEN, STATSSEKRETÆR, FINANSDEPARTEMENTET

Karlsen har vært statssekretær i Finansdepartementet siden 2016 og representerer Fremskrittspartiet. Hun var statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet fra oktober 2013 da Erna Solbergs regjering tiltrådte.

Karlsen var byrådssekretær for finansbyråden, Oslo kommune i 2009, byrådssekretær for byrådsleder Stian Berger Røsland 2009–2011 og fungerende byråd for helse og eldreomsorg i Oslo i 2011.

Hun har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2007 og mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI Oslo, Solvay Business School og Université Libre de Bruxelles.

 

MARIANNE MARTHINSEN, FINANSPOLITISK TALSPERSON, ARBEIDERPARTIET

Marthinsen ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009 og 2013. Hun er medlem av Stortingets finanskomité. Fra 2014 er hun Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.

Martinsen er samfunnsøkonom utdannet ved Universitetet i Oslo og har arbeidsbakgrunn som pleierassistent og journalist i Romerikes Blad og NRK. Hun var journalist i Romerikes Blad 1996-1997, internasjonal rådgiver i Arbeidernes ungdomsfylking 2002-2003 og redaksjonsassistent i NRK Nyheter 2003-2005.

Marianne Marthinsen har tidligere vært leder av Grorud AUF, styremedlem i Attac Norge og nestleder i AUF i Oslo, samt varamedlem av AUFs landsstyre (2000–2001). Fra 2005 til 2011 var Marthinsen leder av Den Socialdemokratiske Forening, som ble startet av Christian Holtermann Knudsen i 1886.

 

GJERMUND GRIMSBY, PARTNER, MENON ECONOMICS

Grimsby er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra Universitet i Oslo, UC Berkeley og Humboldt-Universität i Berlin. Han har bred erfaring med finansielle og samfunnsøkonomiske problemstillinger på en rekke temaer, herunder bedriftsbeskatning, finansmarkedsregulering, kapitalmarkeder, produktivitetsanalyser og nytte-/kostnadsanalyser.

Gjennom en doktorgradsavhandling om kompetent kapital, har Grimsby spesialisert seg på kvantitativ økonomisk metode herunder en rekke økonometriske teknikker. Han har tidligere jobbet i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Der arbeidet han med regulering av kapitalforvaltningen til forsikringsselskap og pensjonskasser, finansiell stabilitet og rammevilkår for egenkapitalbevis i sparebanker.

 

SVEIN GJEDREM, TIDLIGERE SENTRALBANKSJEF OG FINANSRÅD

Gjedrem var fra januar 1999 til desember 2010 sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre. Han har lang erfaring fra Finansdepartementet (1979-1998) hvor han ledet Økonomiavdelingen fra 1986 og var finansråd fra 1996 til 1998. Fra juni 2011 til desember 2014 hadde Gjedrem sin andre periode som finansråd i Finansdepartementet. Han begynte sin karriere i Norges Bank hvor han arbeidet fra 1975 til 1979. Fra 2015 har han vært styreleder i Helse Bergen.

Gjedrem har embetseksamen i sosialøkonomi (cand.oecon.) fra 1975, som han tok ved Universitetet i Oslo.     

      

ØYSTEIN DØRUM, SJEFØKONOM, NHO

Dørum var sjeføkonom ved DNB Markets frem til 2016 da han gikk til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å jobbe som sjeføkonom.

Dørum studerte til cand.mag. i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo fra 1982-1987, og tok en mastergrad fra London School of Economics i 1988. Fra 1988 til 1995 jobbet han i Finansdepartementet, fra 1994 som underdirektør, hvorpå han var tre år hos Sparebanken NOR som seniorøkonom. Fra 1998 til 2016 jobbet han for DNB.

 

Erik Kjeldstadli, rådmann, Bærum kommune

Rådmann i Bærum siden mars 2013. Ekspedisjonssjef for Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet 2012/13. Bydelsdirektør i Oslo kommune fra 2000 til 2011 i Nordstrand og Alna bydeler.

 

 

Dag Inge Ulstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom, Bergen kommune

Ulstein er byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune og representerer Kristelig Folkeparti. Han har tidligere vært byråd for sosial, bolig og områdesatsing. Ulstein har også vært utviklingssjef ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Han har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i teologi fra NLA Høyskolen.

 

Eva-Maria Gärtner, prosjektleder, Smart City Gjesdal

Gärtner har lærer- og lederutdanning fra Tyskland. Hun har en master i Cultural Studies og er i sluttfasen med master i kommunal ledelse. Masteroppgaven handler om "Smart City som innovasjonsstrategi". Gärtner har erfaring fra lederposisjoner i privat sektor og flere kommuner. Siden 2014 prosjektleder for "Smart City Gjesdal".

 

 

KRISTINE FALKGÅRD, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, KOMMUNALBANKEN

Tidligere direktør for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank. Falkgård har erfaring fra andre norske finansinstitusjoner og Europakommisjonen i Brussel, og har i en tidligere periode også jobbet i Kommunalbanken. Hun har utdannelse innen samfunnsøkonomi fra London School of Economics og en MBA fra Handelshøyskolen BI.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter