Om konferansen

Perspektiv 2040
- utfordres velferden?

#perspektiv2040

Norge har et stort og godt velferdssystem, med basis i høy arbeidsdeltakelse og høy produktivitet. Samtidig er norsk økonomi inne i en omstilling. Oljeprisen er halvert samtidig som bruken av oljepenger over statsbudsjettet er rekordhøyt. 2016 ble året hvor det for første gang ble tatt penger ut av oljefondet.

Kommunesektoren har bak seg en periode med betydelige investeringer og det er liten grunn til å tro at investeringsbehovet vil avta: Vi flytter inn mot sentrale strøk. Vi blir flere, og vi blir eldre. Mens det i 1950 var syv arbeidstakere bak hver pensjonist vil det i 2050 være under to. Etter Paris-avtalen ligger det betydelige forpliktelser til reduserte klimagassutslipp. Det berører også kommunene.

Kommunalbanken har sammen med Menon gjort en framskriving av kommunesektorens investeringsbehov. Analysen bebuder betydelig vekst og en dobling av sektorens gjeld til 1.000 milliarder kroner i 2040.

Hvordan skal kommunene ivareta sin rolle som den fremste tilretteleggeren av velferd? Hvordan sikrer vi en bærekraftig kommuneøkonomi? Dette er noen av problemstillingene vi ønsker å ta tak i under årets konferanse. Kommunalbankens ambisjon er å bidra til at norske kommuner tenker bærekraft i økonomi og samfunn og en effektiv tjenesteproduksjon.

På årskonferansen møter du sentrale politikere, viktige premissgivere fra forvaltningen og ikke minst gode eksempel fra kommuner som har våget å tenke nytt og tatt smarte valg.

Vel møtt til årets konferanse på Hotel Continental, Oslo.

#perspektiv2040

KONTAKTPERSONER

Dokumenter