Program

20. april 2017
Teatersalen, Hotel Continental i Oslo

09.00 Registrering, foyeren i 3. etasje

10.00 Konferansestart i Teatersalen, 3. etasje

10.00-10.05: 

Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken
Velkommen/Bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet

10.05-11.30 DEL I - PERSPEKTIVMELDINGEN

- Utfordringer Norge står overfor og hva de betyr for kommunene.

Møteleder del I: Geir Helljesen, journalist

INNLEDERE

Cecilie Brein-Karlsen, statssekretær i Finansdepartementet
- Perspektivmeldingen 2017

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap 
- Kommunenes rolle i velferdsutviklingen

Marte Gerhardsen, leder i Tankesmien Agenda
- Perspektiver og politikk

Mathilde Fasting, prosjektleder, Civita
- Perspektivmeldingen - verdien av å gjøre noe

Panelsamtale 
Marianne Marthinsen, Marte Gerhardsen, Mathilde Fasting og Geir Helljesen

11.30-12.30 lunsj

12.30-14.10 del ii - langsiktige kommunale Investeringsbehov 2040

- Er velferden utfordret?

Møteleder del II og III: Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken

INNLEDERE

Gjermund Grimsby, partner i Menon Economics 
- Kommunenes investeringsbehov 2040

Svein Ingvar Gjedrem, tidligere sentralbanksjef og finansråd 
- Hvor mye gjeld kan kommunene bære?

13.10-13.20 PAUSE

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO 
- Næringslivets bidrag til verdiskapingen

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter 
- Verdiskaping og velferd - tiden inne for prioriteringer

 

14.10-15.30 Del III - eksempler fra kommune-norge

INNLEDERE

Erik Kjeldstadli, rådmann i Bærum kommune
- Tenke langt, handle nå - investeringsplan med 20 års blikk

14.30-14.50 PAUSE

Eva-Marie Gärtner, prosjektleder i Gjesdal kommune
- Smart City Gjesdal

Dag Inge Ullstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune
- Vår kollega Digifrid

15.30 Avslutning

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant
- Uro - Ei historie om Norges framtid

16.00 Konferanseslutt

18.00 åRSMIDDAGEN 

For deltagere som har meldt seg på årsmiddagen er det velkommen og aperitiff i området utenfor Teatersalen fra kl 17.15. og vi går til bords 18.00 i Teatersalen.

17.15 - Velkommen og aperitiff 

18.00 - Middag

KONTAKTPERSONER

Dokumenter