Representantskapet

Kommunalbankens representantskap har følgende sammensetning f.o.m. september 2016:

Representantskapet  
Alfred Bjørlo Ordfører i Eid kommune 
Rigmor Brøste  Ass. fylkesmann i Møre og Romsdal
Berit Flåmo Ordfører i Frøya kommune. Nestleder
Ane Marie Braut Nese

Ordfører i Klepp kommune

Arne Johansen  Tidl. rådmann i Harstad kommune
Svein Ludvigsen  Tidl. fylkesmann i Troms 
Leder
Anita Orlund  Adm. direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm
Bjørn Ropstad Ordfører i Evje og Hornnes kommune
Ida Stuberg

Ordfører i Inderøy kommune

Leif Harald Walle

Rådmann i Stor-Elvdal kommune

Lene Conradi Ordfører i Asker kommune
Terje Dalby
Kunde- og markedsansvarlig i Kommunalbanken, ansattes representant 
Varamedlemmer
 Berit Koht Økonomisjef i Troms fylkeskommune
 Hans Seierstad Tidl. ordfører i Østre Toten kommune
Johnny Stiansen Tidl. økonomidirektør i Hordaland fylkeskommune
 Torger M. Jonasen Kunde- og markedsansvarlig i Kommunalbanken. Varamedlem for ansattes representant.
   
  
Kommunal- og MODerniseringsdepartementets observatør av representantskapet
Sølve Monica Steffensen Ekspedisjonssjef
Thor Bernstrøm Avdelingsdirektør

KONTAKTPERSONER

Dokumenter