Representantskapet

Kommunalbankens representantskap har følgende sammensetning f.o.m. juni 2017:

Representantskapet  
Svein Ludvigsen, leder Tidl. fylkesmann i Troms
Berit Flåmo, nestleder  Ordfører, Frøya kommune
Arne Johansen Tidl. rådmann i Harstad kommune
Rigmor Brøste Ass. fylkesmann i Møre og Romsdal
Alfred Bjørlo Ordfører, Eid kommune
Bjørn Ropstad Ordfører, Evje og Hornnes kommune
Ane Mari Braut Nese Ordfører, Klepp kommune
Ida Stuberg Ordfører, Inderøy kommune
Leif Harald Walle Rådmann, Stor-Elvdal kommune
Tron Bamrud Fylkesrådmann, Akershus fylkeskommune
Anne Kathrine Slungård Rådmann, Stjørdal kommune
Terje Dalby Kunde- og markedsansvarlig, ansattes representant 
VARAMEDLEMMER
Berit Koht Økonomisjef, Troms fylkeskommune
Hans Seierstad Tidl. ordfører i Østre Toten kommune
Tommy Stensvik Rådmann, Vågan kommune
Nina Bordi Øvergaard Rådmann, Sør-Varanger kommune
Torger M. Jonasen Kunde- og markedsanvarlig, vara ansattes representant
  
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets observatør av representantskapet
Sølve Monica Steffensen Ekspedisjonssjef
Thor Bernstrøm Avdelingsdirektør

KONTAKTPERSONER

Dokumenter