Økonomiavdelingen

Avdelingen har ansvar for korrekt og tidsriktig regnskapsavleggelse, og ekstern og intern finansiell rapportering. Videre har avdelingen et overordnet ansvar for bankens kapitalplanlegging, samt for økonomistyring og resultatoppfølging.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter