KBNdialog

KBNdialog er Kommunalbankens magasin. Her dekkes emner som økonomi, finans, samfunnsutvikling, samt prosjekter vi finansierer.

I denne temautgaven har vi forsøkt å samle noe av kunnskapen som finnes om klimaforandringer, klimapolitikk og kommunenes mulighetsrom i et grønt skifte.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter