KBNdialog

KBNdialog er Kommunalbankens magasin. Her dekkes emner som økonomi, finans, samfunnsutvikling, samt prosjekter vi finansierer.

Brannsikkerhet, tsunamivarsling og flomvern - et dypdykk i kommunal beredskap. Denne utgaven tar for seg ulike typer beredskap ute i kommunene. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter