Langsiktig partner for lokal velferd

Kommunalbankens strategi 2018-2020

Kommunalbanken har en viktig samfunnsrolle. Vi skal sikre kommunal sektor tilgang til rimelig og stabil finansiering slik at de kan levere mest mulig velferd for sine innbyggere. Det stilles tydelige forventninger til oss fra kunder, eier og myndigheter.

Drivere for vår strategi:

  • Kundenes preferanser
  • Teknologisk utvikling
  • Omskiftelige markedsforhold
  • Omstilling til lavutslippssamfunnet
  • Eierforventninger
  • Rammebetingelser

Vi skal sette kunden først i alt vi gjør

Gjennom innsikt, finansiell kompetanse og digitale verktøy skal vi bidra til at våre kunder leverer best mulig velferd til innbyggerne. 

For å sikre norske kommuner rimelig og effektiv finansiering må vi ha en sterk posisjon i norske og internasjonale kapitalmarkeder. 

Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar, synliggjøre den rollen vi har i den norske velferdsmodellen og være ledende på grønn finans.

Se strategien vår her (PDF).

KONTAKTPERSONER

Dokumenter