Lån i Kommunalbanken

Vi tilbyr rimelig finansiering til norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. 98 prosent av landets kommuner har lån hos oss. Kjernen i virksomheten vår er å gi gunstige, langsiktige lån med høy forutsigbarhet for kunden.

Målet vårt er å være en langsiktig partner for lokal velferd. Vi ønsker å bidra til at investeringene i kommunal sektor er bærekraftige, både økonomisk og miljømessig.
Kulturhuset i Hamar

Kulturhus med langsiktig lån

Les mer om Hamars nyåpnede storstue. More

Nytt lån til Bybanen

Grønn rente til Bybanen

Vi er godt fornøyd med at Bergen Bompengeselskap igjen har valgt Kommunalbanken som lånekilde. More

Hardangerbrua

Verdens tiende lengste hengebru

Les om Hardangerbrua, som er 30 meter lenger enn Golden Gate Bridge. More

Thor Heyerdahl vgs

Vi finansierer skoler

Alle landets fylker og 98 prosent av alle kommuner har tatt opp lån hos oss for å finansiere lokale velferdsprosjekter. Ett av disse prosjektene er Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. More

Previous Next