Grønne lån

Vi ønsker å bidra til at kommunesektoren velger klimavennlige investeringer.
Derfor tilbyr vi lån med rimeligere rentebetingelser til våre kunders grønne satsinger.

Vi kaller det Grønn rente

Hvilke investeringer våre kunder gjør i dag er avgjørende for om Norge når utslippsmålene for 2030 og 2050. Vi tilbyr Grønn rente til prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning.

Prosjekter som gis Grønn rente kan deles inn i åtte kategorier:

Grønn rente er en rabattert Nibor-, p.t.- eller fastrente.

I dag gir vi 0,10 prosentpoeng avslag på gjeldende margin.

Ved utgangen av 2015 hadde vi lånt ut over 12 milliarder kroner med Grønn rente til klima- og miljøvennlige prosjekter i norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. 

Les mer: Prosjekter finansiert med Grønn rente

HVORDAN SØKE OM GRØNN RENTE?  

For at en investering skal tilbys finansiering med Grønn rente må den tilfredsstille kriteriene i Kommunalbankens grønne låneprogram.

Dere må fylle ut et enkelt søknadsskjema med informasjon om prosjektet:

Dette må sendes til deres vanlige kundeansvarlige senest tre virkedager før lånetilbud innhentes.

Prosjekter som skal finansieres med Grønn rente må skilles ut og tas opp som eget lån.

 

Grønne obligasjoner

Pengene vi låner ut som Grønne lån, låner vi selv inn gjennom såkalte grønne obligasjoner («green bonds») i det internasjonale kapitalmarkedet. Mange investorer vil forsikre seg om at pengene deres finansierer miljø- og klimariktige prosjekter. Det setter høye krav til transparens i den informasjon vi rapportere tilbake til investorene.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter