KBN Finans

KBN Finans er vår gjeldsportal med mulighet for blant annet transaksjonsoversikt, analyse og rapportering av lån og rentesikringer. Det er et nytt og kraftig verktøy for styring av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Logg deg inn her eller via linken til høyre.

Løsningen dekker både KBN-engasjement, samt kundens eventuelle eksterne motparter. Systemet er ment å gi kommuner og fylkeskommuner dyptgående innsikt i egen finansiell stilling. Annen tungvint programvare og egenutviklede Excel-ark med tilhørende operasjonell risiko vil høre historien til.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter