Kommunalbanken inviterer til finansseminar

Prosjekt
Kommunalbanken vil høsten 2017 arrangere finansseminar hvor hensikten er å dele kunnskap og informasjon fra Kommunalbanken og skape en møteplass hvor kundene også kan dele egne erfaringer. Det blir forhåpentligvis en inspirerende dag med god mulighet for diskusjon og læring rundt økonomistyring, renter og gjeld.

Seminarene vil vare fra 10.00 til 15.30 med innlagt tid til god lunsj og god mulighet til å prate med andre. Programmet vil variere fra sted til sted, og oppdateres kontinuerlig. Program:  Drammen - Jessheim  - JølsterBergen - Oslo (fylkeskommuner) - Stavanger/Sola

Alle seminarene vil dreie seg om kommunal gjeld og gjeldsforvaltning, markedsoppdateringer og gode eksempler fra kommunene.

Meld deg på følgende datoer:

(Det er også planlagt seminarer i Molde og Trondheim senere i høst, mer informasjon kommer senere.) 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter