Rentesikring

Kommunalbanken tilbyr ikke separate rentesikringskontrakter (rentederivater), men tilbyr de samme løsningene direkte inn i et lån. Kundene oppnår den samme forutsigbarhet som ved bruk av separate kontrakter og får samtidig den sikrede renten knyttet direkte til rentekostnaden på lånet.