Spesialtilpasset lån

Vi finner finansieringsløsninger som er tilpasset kundens behov.

Den skreddersøm som Kommunalbanken kan tilby har utgangspunkt i følgende:

 

  • Løpetid fra tre måneder til 40 år
  • Fra full avdragsfrihet til ordinære serielån
  • Flytende rente enten basert på p.t. eller 3 måneders NIBOR
  • Fastrente fra ett år til 10 år
  • Forhåndsbinding av rente eller andre typer fastrentevarianter
  • Flytende margin eller fast margin i inntil 10 å

 

Gjennom fleksibilitet på løpetid, avdragsfrihet og ulike løsninger på rentebinding tilbyr Kommunalbanken skreddersøm i lånestrukturen tilpasset kundenes finansstrategi og finansreglement. Våre kundeansvarlige er opptatt av å sammen med kundene finne fram til løsninger som er best tilpasset det lånebehovet og de ønsker for renteeksponering og refinansieringsrisiko som kundene har. 

Kjernen i Kommunalbankens låneprodukt er å tilby lange lån enten med p.t.-rente , fast rente eller flytende rente tilknyttet 3 måneders NIBOR. Vår AAA-rating og dermed attraktive posisjon i det internasjonale kapitalmarkedet gjør at Kommunalbanken kan tilby lån med løpetider og tilhørende vilkår langs hele rentekurven som er svært attraktive.

 

Les mer om: