Om kommunal finansiering

Lån er en viktig finansieringskilde for langsiktige kommunale investeringer.

Lån til kommuner er en spesialisert virksomhet og et nisjemarked. Foruten staten har få norske låntakere bedre kredittverdighet enn kommunene og fylkeskommunene. Kommunalbanken er et slikt unntak.

En kommune kan ifølge kommuneloven ikke gå konkurs, og ulike kontroll- og sikringsordninger bidrar til at den enkelte kommunes økonomi er godt overvåket.


Den gode kredittverdigheten gjør at kommuner og fylkeskommuner oppnår bedre lånebetingelser enn selv de store bankene. De største aktørene i lånemarkedet for kommuner er Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt, Husbanken foruten kapitalmarkedet hvor ulike investorer kjøper kommunale gjeldspapirer.