Grønne lån

Kommunalbanken tilbyr grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer i kommunal sektor. Ved utgangen av 2018 hadde vi lånt ut 18,8 milliarder kroner til prosjekter som tilfredsstiller kriteriene for grønne lån.

HVILKE PROSJEKTER KAN FÅ GRØNT LÅN?

Grønne lån kan finansiere prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller som bidrar til lokal klimatilpasning.

Vi har definert åtte kategorier av investeringer som kan gis grønt lån. Du finner mer informasjon om kriteriene for hver kategori ved å velge en av dem i margen til høyre.

HVILKE LÅNEPRODUKTER KAN VI VELGE MELLOM?

Låneprodukter med varighet over tre år kan gis som grønt lån.  Vi gir  0,1 prosentpoeng rabatt på gjeldedne marginer på grønne lån med p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor.

HVORDAN SØKE OM GRØNT LÅN?

Når du søker om grønt lån må du fylle ut et kortfattet søknadsskjema per investering, i tillegg til å sende en ordinær låneforespørsel. Søknadsskjema sendes til din vanlige kundekontakt. Du finner søknadsskjemaet ved å velge en prosjektkategori i margen til høyre. 

Vi behandler vanligvis søknader om grønt lån innen tre virkedager.

Grønne lån må skilles ut og tas opp som eget lån.

Trykk her for låneprodukter og priser

KONTAKTPERSONER

Dokumenter