GRØNT LÅN TIL KOMMUNEN

Kommunalbanken tilbyr rimeligere finansiering
til kommunale klimaprosjekter. Her finner du kriteriesett og søknadsskjema.