Kommunalbankens innlånsaktivitet

Kommunalbankens utlån finansieres gjennom utstedelse av obligasjonslån i kapitalmarkedet. Innlånene er spredt på alle verdens kontinenter og mellom ulike typer investorer - alt fra statlige sentralbanker til småsparere.

Kommunalbanken opprettholder høyest mulige kredittrating, Aaa/AAA, fra Moody's og Standard & Poor's og er identifisert som en av to systemviktige finansinstitusjoner i Norge.