Grønne obligasjoner

Grønne prosjekter

Kommunalbanken har utstedt grønne innlån siden 2010 og har i dag én milliard amerikanske dollar USD og 1,35 milliarder norske kroner utestående i grønne obligasjoner. Et grønt obligasjonslån er et lån der midlene er øremerket klima- og miljøriktige prosjekter.

Rammeverket vårt for innlån gjennom grønne obligasjoner har fått beste karakter, "dark green", av forskningssenteret CICERO. Dette betyr at investeringene vi finansierer med de grønne obligasjonene våre er i tråd med en utslippsbane som fører oss til lavutslippssamfunnet.

Grønne obligasjoner 

Dato

Størrelse

Utløpsdato

ISIN

Feb. 2015

USD 500 mn.

Feb 2025

XS1188118100/USD50048MBX74

Oct. 2016

USD 500 mn.

Oct. 2020

XS1508672828/US50048MCD02

Nov. 2017

NOK 750 mn.

Nov. 2027

NO0010811276

Nov. 2017

NOK 600 mn.

Nov. 2032

NO0010811284

Sep. 2018 

AUD 450 mn.

Sep. 2023

AU3CB0256162 

Aug. 2018

SEK 2 bn.

Aug. 2026

XS2047497289

 

Du finner vår miljøeffektrapport 2018 her