Grønne obligasjoner

Grønne prosjekter

Kommunalbanken har utstedt grønne innlån siden 2010 og har i dag én milliard amerikanske kroner USD og 1,35 milliarder norske kroner utestående i grønne obligasjoner. Et grønt obligasjonslån er et lån der midlene er øremerket klima- og miljøriktige prosjekter.

Rammeverket vårt for innlån gjennom grønne obligasjoner har fått beste karakter, "dark green", av forskningssenteret CICERO. Dette betyr at investeringene vi finansierer med de grønne obligasjonene våre er i tråd med en utslippsbane som fører oss til lavutslippssamfunnet.

Du finner vår miljøeffektrapport 2018 her