Innlånsstruktur

Formålet med Kommunalbankens innlånsvirksomhet er å møte et økende lånebehov i norsk kommunal sektor. For å gjøre dette på en best mulig måte har vi en variert investorbase og et langsiktig innlånsprogram.

I 2018 utstedte Kommunalbanken obligasjoner for til sammen 13 milliarder amerikanske dollar, fordelt på 105 transaksjoner i 14 valutaer.

I 2019 er det forventet å utstede obligasjoner tilsvarende 12-14 milliarder amerikanske dollar.

1. Obligasjoner til retail-markedet

Kommunalbanken overvåker kontinuerlig nye lokale markeder for muligheter til å utvide finansieringsstrategien.

En viktig faktor i Kommunalbankens suksess er vår fleksibilitet til å møte etterspørselen etter ulike valutaer, løpetid og kort responstid på nye produkter.

Mål for retail utstedelses: 5-10% av totalfinansieringen

 

2. Private plasseringer (skreddersydde obligasjoner)

Banken har som mål å opprettholde et godt forhold til investorene og er behjelpelige overfor investorbehov for skreddersydde obligasjonslån.

Vårt mål er å videreutvikle Kommunalbankens posisjon som en profesjonell utsteder av ordinære og strukturerte obligasjonslån.

Kommunalbanken kan tilby  løpetider fra 3 måneder til 30 år.

Mål for private obligasjonsutsedelser: 5-15% av totalfinansieringen

 

3. Benchmark / referanseobligasjoner

Kommunalbanken har siden 2005 hatt et USD benchmark-program. Det vil si at banken har forpliktet seg overfor markedet til jevnlig å utstede obligasjoner av en viss størrelse i US dollar. Bankens benchmarkprogram gir en viktig referanseverdi til bankens andre lån når de prises i forskjellige markeder og valutaer. Størrelsen på benchmarklånene sikrer Kommunalbanken tilgang på en bred investorbase. Med en størrelse på minimum en milliard US dollar og en løpetid som vanligvis ligger på mellom tre og fem år, utgjør programmet ryggraden i bankens innlånsprogram. Kommunalbanken er den eneste norske finansinstitusjonen som regelmessig utsteder senior benchmarkobligasjoner.

Banken videreutvikler sin benchmarkstrategi ved å:

  • Å styrke vår tilstedeværelse som en tilbakevendende, benchmark utsteder av høy kvalitet
  • Vurderer timing og etterspørsel for å møte viktige investorers behov og stadig utvide investorbasen.
  • Nært samarbeid med tilretteleggere for å sikre god eksekvering
  • Kommunalbankens nåværende finansieringsbehov åpner for årlige benchmark-utstedelser i amerikanske dollar og i euro.

Mål for benchmarkutstedelsene: 35-50% av totalfinansieringen

 

4. Andre offentlige markeder

Kommunalbanken fokuserer på sterk diversifisering av investorbasen ved å fortsette å styrke tilstedeværelsen i mindre, offentlige markeder. Våre viktigste markeder er i dag: Australia, New Zealand, Canada, Storbritannia, Sveits og Norway

Mål for Institusjonell utstedelse: 25-35% av totalfinansieringen.