Investorkontakt

Som aktiv utsteder av gjeld i nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder, er det vesentlig for KBN stadig å oppdatere og utvikle investornettverket. Kommunalbankens investorkontakt omfatter en rekke aktiviteter som en-til-en-møter verden over, samt deltagelse i konferanser og ulike fora.