Kredittrating

Kommunalbanken har den høyest oppnåelige ratingen (Aaa/AAA) fra de ledende ratingbyråene Standard & Poor’s og Moody’s Investors Service.

Dette er med på å sikre at Kommunalbanken har svært lave innlånskostnader og dermed kan tilby gode betingelsene til våre lånekunder.

Vår gode rating henger sammen med at Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap og tilbyr kun lån til norske kommuner og fylkeskommuner

 Ratingbyråene gjennomfører kontinuerlige vurderinger av Kommunalbanken.

  LANGSIKTIG KORTSIKTIG Fremtidsperspektiv
Moody's
Investors Service
Aaa P-1 Stabil
Standard & Poor's   AAA A-1+ Stabil


om obLigasjoners kredittvurdering

Kredittrating er en måte for potensielle investorer å bedømme kredittverdigheten på et selskaps obligasjoner. Kredittvurderingsbyråer bruker forskjellige tall- og bokstavskombinasjoner, og et selskap som er vurdert AAA (trippel A) betegnes som meget sikker. Vi er derfor veldig fornøyd med å ha følgende vurdering fra de ledende ratingbyråene Standard & Poor’s og Moody’s Investors Service.