Juridisk rådgiver/advokatfullmektig

Karriere
Til juridisk og regulatorisk avdeling søker vi en jurist som vil jobbe med problemstillinger i skjæringspunktet mellom finans og jus og sørge for at vi er godt forberedt på fremtidige regulatoriske endringer i finansnæringen. Kommunalbanken arbeider aktivt med europeisk regelverksutvikling gjennom medlemskapet i den europeiske interesseorganisasjonen for offentlig eide banker (EAPB). I tillegg til annet juridisk arbeid, vil en sentral del av arbeidsoppgavene være å koordinere dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Juridiske og forretningsmessige vurderinger og analyser av regulatoriske spørsmål, særlig innenfor bank, finans- og kapitalmarkeder, og herunder identifisere finansielle virkninger av relevante reguleringer og foreta enkelte økonomiske beregninger
 • EAPB koordinator og koordinering av det regulatoriske samarbeidet mellom nordiske kommunefinansieringsinstitusjoner
 • Regulatorisk rapportering til ledelsen, styret og myndighetskontakt (f.eks. Finanstilsynet, departementer mv.)
 • Regulatorisk arbeid med bærekraft, klima og samfunnsansvar
 • Generelt juridisk arbeid

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode karakterer og inntil 3 års relevant arbeidserfaring. Nyutdannede eller studenter i avsluttende fase av master i rettsvitenskap er også velkommen til å søke.
 • Erfaring fra politisk arbeid eller frivillig organisasjon vil telle positivt
 • Interesse for og kjennskap til bank og finans vil bli vektlagt
 • Du har en systematisk tilnærming og evner å holde deg oppdatert på hyppige regulatoriske endringer
 • Du er analytisk og evner å trekke ut relevant informasjon fra komplekse sammenhenger
 • Du tar initiativ og samarbeider godt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk og evner å holde både presentasjoner og produsere velskrevne rapporter
 • God kjennskap til Excel og PowerPoint

Utdanningsretning

 • Juridiske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et en sentral rolle i et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom avanserte finansielle instrumenter, internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Du vil inngå i et kompetent team med høyt utdannede kolleger som også motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Kommunalbanken har et meget godt arbeidsmiljø og tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Vi befinner oss i moderne og luftige lokaler, midt i Oslo. Du får utfordrende arbeidsoppgaver og ansvarsområder som kan tilpasses din kompetanse. For den rette kandidat kan vi vurdere ansettelse som advokatfullmektig.

 • Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon. Kopi av vitnemål fra universitet og videregående skole bes legges ved søknaden. Søknader uten vitnemål vil ikke komme i betraktning.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

om kommunalbanken

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo.