Rådgiver klima og grønn finans

Vil du videreutvikle vårt spennende låneprogram for grønne investeringer?

Kommunalbankens grønne låneprogram bruker grønne obligasjoner til å finansiere offentlige investeringer som reduserer klimagassutslipp eller bidrar til lokal klimatilpasning. Vi har i dag mer enn 17 milliarder kroner utestående i grønne lån, og volumet vokser raskt. 

Som følge av vår sterke vekst i grønne lån og vår satsing på bærekraft og klimarisiko har vår utlånsavdeling behov for å styrke kompetansen innen klima og grønn finans. 

Vår nye rådgiver på klima og grønn finans vil ha som hovedoppgave å utvikle vårt grønne utlånsprogram og følge opp arbeidet med grønne lån. Du vil være sentral i å videreutvikle kriteriene for tildeling av disse lånene, og metodikken for å rapportere effekten av grønne lån. Du vil også bli involvert i andre deler av vårt arbeid innenfor klima og bærekraft, slik som klimarisiko. 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere grønne investeringer hos våre kunder som kan kvalifisere til grønne lån
 • Delta i relevante nettverk for å fremme investeringer med høye klimaambisjoner i kommuner og fylkeskommuner
 • Videreutvikle kriteriene for tildeling av grønne lån
 • Utvikle presentasjoner og informasjonsmateriell om våre grønne lån
 • Delta i møter med kunder og andre interessenter
 • Utvikle og følge opp initiativ som fremmer grønne investeringer, herunder samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter
 • Bidra i andre deler av Kommunalbankens arbeid med klima og bærekraft, herunder klimarisiko, grønne obligasjoner mm.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne innen økonomi/finans/klima- eller miljøfag eller tilsvarende
 • Erfaring fra for eksempel klima- og miljøarbeid i en kommune eller i andre deler av forvaltningen, i et konsulentselskap, en miljøorganisasjon, en annen finansinstitusjon, eller lignende
 • Kjennskap til finans er en fordel, men er ikke avgjørende

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge nettverk og skape gode relasjoner med kunder og andre interessenter
 • Interesse for klima, miljø og bærekraft
 • God gjennomføringsevne
 • Faglig nysgjerrig og med evne til å tenke nytt

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et en sentral rolle i et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom avanserte finansielle instrumenter, internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer.
 • Du vil inngå i et kompetent team med høyt utdannede kolleger som også motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Kommunalbanken har et meget godt arbeidsmiljø og tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Vi befinner oss i moderne og luftige lokaler, midt i Oslo. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

om kommunalbanken

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo.