Senior Operational Risk Manager

Vi søker en ny kollega til vår risikostyrings- og compliancefunksjon som blant annet har ansvar for at Kommunalbanken har et rammeverk og prosesser for operasjonell risikostyring.

Vår nye Senior Operational Risk Manager vil få et særlig ansvar med å videreutvikle rammeverk og metodikk knyttet til Kommunalbankens operasjonelle risikostyring. Du vil være et sentralt kompetansesenter og bidra til at vi etterlever beste praksis på området.